Projektledning och Platschefer

  
STH Spår & Entreprenad AB är ett tjänsteföretag i järnvägsbranschen, vi utför projekt i hela landet.
STH spår och Entreprenad AB har projekt och underhållskontrakt i egen regi direkt mot slutkund. Vi levererar även tjänster på fastpris och löpande räkning se nedan för exempel
STH spår och Entreprenad AB hyr ut platsledning och arbetsledning till entreprenader.