Kalkylering och Administration

  
STH Spår & Entreprenad AB är ett tjänsteföretag i järnvägsbranschen, vi utför projekt i hela landet.
STH spår och Entreprenad AB har projekt och underhållskontrakt i egen regi direkt mot slutkund. Vi levererar även tjänster på fastpris och löpande räkning 
STH spår och Entreprenad AB har stor erfarenhet av kalkylering och adminstration av både underhållskontrakt och projekt.