Järnväg

  
STH Spår & Entreprenad AB är ett tjänsteföretag i järnvägsbranschen, vi utför projekt i hela landet.

Entreprenader ABT och ABU

STH spår och Entreprenad AB har projekt och underhållskontrakt i egen regi direkt mot slutkund. Vi levererar även tjänster på fastpris och löpande räkning se nedan för exempel

Tjänster 

Ledning- och styrning
Utredning
Administration
Kalkylering
Uppstart- och drift av underhåll och projekt
Arbetsledning
Projektledning
Traktortjänster TSA och TA
Säkerhetstjänster TSM, SOS, Vägvakt
HTSM
Bantekniker
Vintertjänster
Anläggare
Marktjänster, stensättning
Besiktningsmän
Transporter