Välkommen till
​​​​​​​STH Spår & Entreprenad AB

Högkvalitativa tjänster i och kring spårområdet​​​​​​​

Varför ska du välja oss?

STH Spår & Entreprenad AB startade 2015 med VD Pasi Leskinens vision om att leverera högkvalitativa tjänster i och kring spårområdet, att alltid arbeta med kvalitet och självklart kunden i fokus.

STH Spår & Entreprenad är ett tjänsteföretag i järnvägsbranschen och vi utför projekt i hela landet.

STH ingår i Nordisk Bergteknik koncernen som är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning, driver 23 operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige, Norge och Finland. De operativa bolag som ingår i koncernen verkar självständigt, men samverkar inom bland annat uppföljning och styrning, inköp, resursfördelning och hållbarhetsaspekter med strävan att realisera synergier och öka skalbarheten. https://nordiskbergteknik.se/

Se till att projekten inte spårar ur!

Högkvalitativa tjänster i och kring spårområdet​​​​​​​